måndag 17 oktober 2016

Femtiotvå veckor

En vacker dikt om adoption:

Det var en gång två kvinnor
De kände inte varandra
Den ena minns jag inte
Den andra kallar jag mamma

Två liv formade mig till en person
En blev min ledstjärna
Den andra blev min sol

Den första gav mig livet
Den andra lärde mig att leva det
Den första gav mig
längtan efter kärlek
Och den andra var där för att älska

En gav mig min nationalitet
Den andra gav mig ett namn
En gav mig förutsättningar
Den andra gav mig ett mål

En gav mig starka känslor
Den andra tog hand om min rädsla
En såg mitt första, söta leende
En annan torkade mina tårar

En övergav mig
– det var allt hon kunde göra
Den andra bad om ett barn
och Gud ledde mig direkt till dig

Och nu frågar jag mig som jag alltid
gjort genom åren
Arv eller miljö
– vilket är du en produkt av
Ingen min vän – ingendera
Det är bara två olika sorters kärlek

Dikt ur Ours by choice, Nilima Mehta.
Översättning: Summi Sundquist

4 kommentarer:

Tack!
Kommentarerna i denna blogg förhandsmodereras inte. Finner jag din kommentar olämplig så kommer den tas bort.

Vänliga hälsningar
Lina